Audyt restauracji – kiedy zamówić?

0
1895

Audyt restauracji pomocny jest kiedy restaurator chcę dowiedzieć się jak funkcjonuje jego restauracja, jak postrzegana jest przez klientów i jakie zmiany należy wprowadzić żeby funkcjonowała lepiej i generowała większe zyski. Audyt restauracji można podzielić na dwie kategorie, audyt wewnętrzny i audyt zewnętrzny. Audyt wewnętrzny przeprowadza zazwyczaj właściciel bądź zarządzający w jego imieniu pracownik restauracji. Polega on na przeanalizowaniu i skontrolowaniu procesów które zachodzą w restauracji. Po ich weryfikacji możliwe jest wprowadzenie zmian i po pewnym czasie ponowne ich skontrolowanie. Później można porównać wyniki i dowiedzieć się czy wprowadzone zmiany były dobrą decyzją. Drugim rodzajem audytu, który niejednokrotnie może powiedzieć więcej o funkcjonowaniu restauracji jest audyt zewnętrzny. Osoby zawodowo  zajmujące się audytem restauracji są odpowiednio wyszkolone i doskonale orientują się jak powinna funkcjonować dobra restauracja. Zwracają one uwagę na rzeczy, które zwykle pomijane są przez właścicieli, zarządzających czy pracowników restauracji. Pracownicy restauracji nie powinni wiedzieć o audycie restauracji, ponieważ jego przeprowadzanie mija się wtedy z celem. Pracownicy, którzy będą wiedzieli, że są obserwowani nie będą się zachowywać naturalnie. Dzień w którym przeprowadza się audyt nie powinien różnić się niczym od innych.   Audytor przychodzi do restauracji tak samo jak każdy inny gość i obserwuje pracowników. Zwraca uwagę na obsługę gości, czystość w restauracji, atmosferę, która w niej panuje i oczywiście na jakoś serwowanych mu potraw. Czasami podczas audytu restauracji audytor, bądź kilku audytorów stawia przed pracownikami zadania, z którymi nie spotkają się na co dzień, np. zamawiają rzadko przygotowywane potrawy, albo zadają pytania, jakie może zadać klient nie znający kuchni w której specjalizuje się dana restauracja. Po przeprowadzonej kontroli audytor restauracji przedstawia sporządzony na postawie swoich obserwacji raport. Audyt restauracji pozwala na zebranie informacji i wyłapanie  słabych i mocnych stron restauracji. A poprawne ich zanalizowanie może być kluczem do poprawy jakości usług i budowania przewagi konkurencyjnej.