Warunki uzyskania renty

0
1178

Zamierzasz przejść na rentę? Nie wiesz, jakie warunki musisz spełnić? Oto mały poradnik.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa się w swoim oddziale ZUS – druk Rp-1. Dołącza się do niego:
• Świadectwa pracy,
• Zaświadczenia o wynagrodzeniu,
• Zaświadczenia o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego,
• Dokumentację medyczną
• Druk ZUS – Rp.

Jakie warunki musisz spełnić, by uzyskać rentę?

Przede wszystkim trzeba być niezdolnym do pracy na skutek choroby lub wypadku. Ocenia to lekarz orzecznik ZUS. Może on uznać, że jest się niezdolnym całkowicie do pracy lub częściowo. To drugie orzeczenie oznacza, że jest się zdolnym do wykonywania innej pracy zarobkowej niż dotychczasowa. I wówczas renta nie zostanie przyznana.

Trzeba posiadać również odpowiedni staż pracy. Liczy się tzw. okres składkowy i nieskładkowy. Niezdolność do pracy powinna wystąpić w ciągu 18 miesięcy od ich zakończenia lub w trakcie. Liczy się także wiek osoby starającej się o przyznanie renty np. 30-latek musi w przeciągu 10 lat, mieć przepracowanych 5 lat.

Jeśli zostanie się uznanym za niezdolnego do pracy po upływie 18 miesięcy od zakończenia pobierania zasiłku, można również starać się o przyznanie renty. Należy tylko wykazać się odpowiednim okresem składkowym i nieskładkowym. Dla kobiet to 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, renta zostanie przyznana na okres nie dłuższy niż 5 lat. Rzadko się zdarza by była np. dożywotnia.
Jeśli ZUS wyda decyzję negatywną można się od niej odwołać. Ma się na to 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.